Consultancy

Agile’da İş Analistinin Rolü: Planlama ve Takip

September 7, 2023

Agile çalışmanın esas amacı projeyi anlamlı en küçük parçalara bölerek sürekli ve kullanılabilir çıktılar üretmektir. Ancak günümüzde bazen bu yaklaşım, sürekli değişen taleplere uyum sağlama ihtiyacı olarak algılanabilir. Böyle bir durum, netleşmeyen isteklerin döngüsüne yol açabilir. Ayrıca, var olan isteklere ek olarak yeni isteklerin gelmesi de sıkça karşılaşılan bir durumdur.

İş Analistinin Rolü

Bir iş analistinin temel görevleri arasında projelerin takibini yapmak ve istekleri netleştirmek bulunmaktadır. Projeyi başarılı bir şekilde takip edebilmek için:

· Projenin detaylı planı, paydaşları ve efor çalışmaları hakkında bilgi edinmek gerekir.

· Eğer bu bilgiler daha önce oluşturulmuşsa, bu detayları talep etmek önemlidir.

· Proje başlangıcında gerçekleştirilen kick-off toplantısında proje planı üzerinden detaylı bir şekilde geçilmeli ve tüm proje paydaşları ile tanışılmalıdır.

Etkin İletişim ve Proje Takibi

Projede karşılaşılabilecek olası düzensizlikleri önlemek için:

· Takımın topluca iletişime geçebileceği kanallar üzerinden gruplar oluşturulmalıdır.

· Agile ritüellere uyulmalıdır.

· İşler proje planına göre önceliklendirilmeli ve her süreç eforlara göre takip edilmelidir.

· Yaşanan olumsuzluklar, plana etki ediyorsa zamanında gündeme getirilmeli, bu konudaki bilgiler paylaşılmalı ve çözüm yolları tüm ekiple paylaşılmalıdır.

Planlama ve Takip

Proje planının etkin bir şekilde yürütülmesi, hem geliştirme sürecinin sağlıklı ilerlemesini hem de çıktının kalitesini doğrudan etkiler. Bu nedenle:

· Proje planı her zaman güncel ve erişilebilir olmalıdır.

· Plan, süreçteki olumsuzluklar veya yeni gelen talepler doğrultusunda güncellenmeli, tüm ekiple paylaşılmalı ve müşteri/iş biriminin onayı alınmalıdır.

· Her yeni talep için gereken eforlar belirlenerek plana eklenmelidir.

Sonuç

Proje geliştirme, takım işidir. Bir takımda müşteri ve iş birimi de vardır ve bu takımın en güçlü dayanağı güvendir. Etkin, güncel ve şeffaf bir proje planı, bu güvenin temel taşlarından biridir. Etkin planlama, takım oyununun merkezine yerleştirilmelidir.

Author: Zehra Saygı

Tags

Agile İş Analisti Kanban Planlama Scrum Takip