iOS App Development

Apple Push Notifications – Pem Dosyası Oluşturma

August 24, 2021

Apple Push Notification için pem dosyası oluşturma işlemini 2 aşamada gerçekleştireceğiz.

1 — Sertifika Oluşturma
Keychain Access uygulamasını Mac’imizde açıyoruz. Daha sonra aşağıdaki gibi yeni sertifika dosyası oluşturuyoruz.

Seçim yaptıktan sonra, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak.

Burada e-posta adresi ve diğer bilgileri giriyoruz. Radio buton alanından “Saved to disk” opsiyonunun seçili olduğundan emin olduktan sonra, “Continue” butonuna tıklıyoruz ve CertificateSigningRequest.certSigningRequest adlı dosyayı localimize kaydediyoruz. Bu dosyayı 2.adımda kullanacağız.

2 — Sertifikasyon
Öncelikle https://developer.apple.com/ adresine giriyoruz. Daha sonra Certificates, Identifiers & Profiles butonuna tıklıyoruz.

Hemen ardından Identifiers sekmesine tıklayıp uygulamanızı seçmelisiniz.

Push Notifications aktif değil ise buradan aktif etmelisiniz.

Configure butonuna tıklayıp hangi ortamda kullanmak istiyorsanız onu seçiyoruz.

Store’a atmadan test etmek istiyorsanız Development SSL Certificate’in altındaki Create Certificate butonuna tıklamalısınız. Store’da olan uygulamanıza bildirim göndermek istiyorsanız Production SSL Certificate’in altındaki Create Certificate butonuna tıklamalısınız.

Choose File butonuna tıklayıp 1.adımdaki oluşturmuş olduğumuz sertifikayı buraya yüklüyoruz ve Continue butonuna basıyoruz.

Karşımıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacak.

Download butonuna basınca;

● Development ortamı için sertifika seçtiysek aps_development.cer adlı bir dosya inecektir,
● Production ortamı için sertifika seçtiysek aps.cer adlı bir dosya inecektir.

İndirdiğimiz cer uzantılı dosyaya çift tıklıyoruz. Keychain Access uygulaması açılacak uygulamanın içinde sertifikamızı yanındaki oku açıp ikisini birden seçip export butonuna tıklıyoruz.

Bunun sonucunda .p12 uzantılı bir dosya olarak desktop konumuna kaydedilip ardından sizden bu sertifika için şifre oluşturmanızı isteyecektir. Dosyanın adını pushcert olarak belirliyoruz. Bu işlemin sonucunda elimizde pushcert .p12 adında bir dosyamız oluyor.
Gelelim pem dosyamızı oluşturmaya. Öncelikle terminali açıyoruz ve aşağıdaki komutları sırasıyla giriyoruz.

cd

cd Desktop

openssl pkcs12 -in pushcert.p12 -out pushcert.pem -nodes –
clcerts

Bu komutların sonucunda desktop’ımızda pushcert.pem adında dosyamız bildirim göndermek için hazır olacaktır.

Author: Murat Bayri

Tags

Developer Development iOS App Development Mobile App Pem File Push Notification