Data

Bulut Servislerindeki Hizmet Türleri (IaaS, PaaS, SaaS)

July 28, 2022

Günümüzde kurumsal firmaların büyük bir çoğunluğu teknolojik alt yapısını bulut servislerine emanet etmiş durumda. Öyle ki, gelinen son noktada bulut servisleri On-Prime yapıların sağladığı tüm hizmetleri sağlar duruma geldi. Bununla beraber Bulut Sağlayıcı (Microsoft, Amazon, Google) firmaların girdiği rekabet dolayısıyla her geçen gün daha ekonomik seçeneklerle karşımıza çıkan bu servisler, kullanıcının sunulan hizmete ne kadar müdahale edebildiği veya ne kadar sorumlu olduğuna bağlı olarak 3 farklı kategoriye ayrılmış durumdadır.

Bunlar sırasıyla IaaS PaaS ve SaaS olarak isimlendirilmektedir.

Infastructure as a Service(IaaS) :

IaaS yani “Altyapı olarak hizmet” anlayışı, on-prime yapıların bir adım ötesi olarak düşünülebilir. On-prime sistemlerden farklı olarak, ağ(network), donanım, sanallaştırma gibi katmanlardan arındırılmış olarak doğrudan işletim sistemi seviyesinde hizmet sağlanır. Örnek olarak sanal makine kiralamak gösterilebilir. Bulut servislerindeki diğer hizmet türleri (Paas,Saas) ile karşılaştırıldığında, kullanıcıya en fazla yetki ve sorumluluğun tanımlandığı seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Iaas Hizmetlere Örnekler :

 • DigitalOcean
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Compute Engine (GCE)

Platform as a Service(PaaS) :

Kullanıcı sadece Uygulama ve Veri katmanından sorumludur. İşletim sistemi bazında herhangi bir sorumluluğunuz olmaz. Herhangi bir web veya mobil uygulamayı ayağa kaldırmak ve yönetmek için kullanılabilir. PaaS hizmetler genellikle yazılım geliştiriciler tarafından, uygulamaya daha fazla odaklanmak ve uygulamayı ayağa kaldırmak için gerekli olan alt yapı işlerinin yükünden kurtulmak için tercih edilir. Aşağıdaki servislerde genellikle web veya mobil tabanlı uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli ortamı sağlamaktadır.

Paas Hizmetlere Örnekler :

 • Windows Azure
 • Heroku
 • Google App Engine
 • OpenShift

Software as a Service(SaaS) :

Hizmet olarak doğrudan uygulamanın sunulmasıdır. Genellikle uygulamaya tarayıcı üzerinden ulaşılır ve kullanıcılar çeşitli abonelik yöntemleri ile bu uygulamaları satın alır. Saas hizmet sağlayıcıları, uygulama ile ilgili tüm bakım, geliştirme ve güvenlik konularında sorumluluk sahibidir.

Saas Hizmetlere Örnekler :

 • Dropbox
 • Salesforce
 • Cisco WebEx

IaaS,PaaS ve SaaS hizmet türleri, bulut teknolojilerindeki 3 ana kategori olarak adlandırılabilir ancak gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar neticesinde bu 3 hizmet türünden daha farklı seçenekler de doğmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelerden haberdar olmak ve incelemek için takipte kalın!

Görüşmek üzere!

Kaynakça :

SaaS vs PaaS vs IaaS: What’s The Difference & How To Choose

IaaS nedir? Hizmet Olarak Altyapı | Microsoft Azure

Author: Deniz Alkan

Tags

Cloud Data Intelligence Database IaaS PaaS SaaS