Information Security Policy

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI TAAHHÜTNAMESİ

Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olarak, bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için;

  • Gizlilik ve Güvenlik Politikalarımız ile bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi ve değerlendirmeyi,
  • Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi,
  • Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

taahhüt ederiz.

Genel Müdür