Cookie Policy

If you would like to read the English version of our Cookie Policy, please scroll down the page.

Çerez Politikası & Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Politikası

1. AMAÇ

Bu Politika dokümanı, Şirketimiz tarafından işletilmekte olan internet sitesinin (Site) kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Şirketin tüm yerleşkelerinde ve internet sitelerindeki kişisel verileri kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR

Şirket çalışanları ve kişisel veri ile teması bulunan tedarikçiler sorumludur.

4. UYGULAMA

Aşağıda yer alan bilgiler Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Çerez Aydınlatma Metni Hakkında

Şirket olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez Politikası

Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.innovance.com.tr, www.innovance.se” adresli internet sitesinin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Sitemizde cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

Şirket olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

 • Veri sahibinin açık rızası ile,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını belirtmek isteriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz sitemiz haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.

2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

3. Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

4. Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

5. Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zamanda belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.

6. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki örnek linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Yandexhttps://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iletişim sayfasındaki iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

5. DAĞITIM

Söz konusu veriler; şirket çalışanları, internet sitesi ziyaretçileri ve ilgili taraflar ile paylaşılmaktadır.

Cookie Policy & Clarifications Document

Cookie Policy

1. PURPOSE

This Policy document has been prepared to define the processing of personal data obtained from cookies held during the use of the web site (Site) operated by our Company by users/members/visitors (data owner).

2. SCOPE

It covers personal data in all sites and web sites of the company.

3. RESPONSIBILITY

Company employees and suppliers in contact with personal data are considered responsible.

4. APPLICATION

The information below as published on the company web site.

About Cookie Policy & Clarifications Document

As a company, we use some technologies (cookies) such as cookies, pixels, gifs to improve your experience during your visits to our online channels. The use of these technologies is carried out in accordance with the legislation we are subject to, especially the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 of Republic of Turkey. (KVKK).

Cookie Policy

The purpose of the Cookie Clarification Document is to inform you about the processing of personal data obtained during the use of cookies by the users/members/visitors (data owner) of the web site “www.innovance.com.tr, www.innovance.se” operated by us. In this document, we would like to explain what type of cookies are used for what purposes and how you can control these cookies.

As a company, we can stop using the cookies on our site, change their types or functions, or add new cookies to our site. Therefore, we reserve the right to change the provisions of this clarifications document at any time. All kinds of changes made on this document will become effective after being published on the site or in any public media. You can find the last update date at the top of this document.

The Purposes of Cookies Usage

As a company, we use cookies for various purposes on our site and process your personal data through these cookies. These purposes are mainly:

 • Analyzing the site and improving its performance. For example, the integration of different servers on which the site works, determining the number of visitors to the site and adjusting performance accordingly, or making it easier for visitors to find what they are looking for.
 • To increase the functionality of the site and to provide ease of use. For example, sharing to third-party social media channels through the Site, remembering the username information or search queries on the next visit of the visitor to the site.
 • To perform personalization, targeting and advertising activities. For example, displaying advertisements related to the interests of the visitors on the pages and products viewed by the visitors. Making device-based targeting in our site. Conducting user-participated surveys with brand collaborations.

As a company, we process your personal data automatically, based on the legal reasons below, in accordance with Article 5 of the KVKK.

 • With the explicit consent of the data owner,
 • It is compulsory for the company to fulfill its legal obligations,
 • Data processing is mandatory for the establishment, exercise, or protection of a right,
 • Data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the Data Owner.

As a company, we may share your personal data within the scope of the Clarification Document with third parties, our subsidiaries, business partners and group companies, limited to the realization of the above-mentioned purposes and in accordance with the legislation. We would like to point out that the parties to whom the data is transferred store your personal data in cloud infrastructure systems and ensure their security, and that confidentiality agreements are made with the parties.

Cookies Used on Our Site

Below you may find the different types of cookies we use on our site. Both first-party cookies (placed by the site you visit) and third-party cookies (placed by servers other than the site you visit) are used on our site.

1. Mandatory Cookies

These cookies are necessary to enable the users to navigate and use special parts of the site, such as accessing secure areas of a page. Important parts of the web site cannot be used without these cookies.

2. Functionality and Preference Cookies

These cookies collect information about user behavior. All information is collected anonymously, and functionality cookies cannot track the user’s activities on other web sites. This information is used to compile reports for the development of the web site. Functionality cookies may also include those that provide the service requested by the user.

3. Social Media Cookies

These cookies allow the collection of information about your social media use. For example, cookies may be used to access the information of your social media accounts such as Facebook/Twitter to create personalized advertisements or to conduct market research.

4. Performance and Analytics Cookies

These cookies enable the web site to save user preferences such as language settings, providing an enhanced, more personalized experience to the user.

5. Targeting or Advertising Cookies

These cookies are used to display advertisements tailored to the users and their interests. These cookies can also be used to measure the effectiveness of an advertising campaign that the users interact with while visiting certain web pages and to allow communication with potential advertisers.

6. How Can I Control the Use of Cookies?

You may customize your preferences regarding cookies by changing the settings of your browser. For more information, you may visit the sample links in the table below:

Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Yandexhttps://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

What Are Your Rights as a Data Owner?

Data owners have the following rights within the scope of their personal data in accordance with the relevant articles of the KVKK;

 • Learning the personal data processing status,
 • If personal data has been processed, requesting information about it,
 • To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,
 • Knowing the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad,
 • Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
 • Requesting the deletion or destruction of personal data if the reasons requiring processing are eliminated, although it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant laws, and requesting the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
 • Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
 • Requesting the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data.

If you submit your requests regarding your aforementioned rights to us through the contact information available at our contact page , your applications will be evaluated and finalized as soon as possible and within 30 (thirty) days at the latest. Although it is essential that no fee is charged for the requests, if the process requires an additional cost, the fee in the tariff determined by the Personal Data Protection Board may be requested. However, if the application is due to the Company’s fault, the fee charged is returned to the data owner.

The data owner undertakes that the information subject to the Clarifications Document is complete, accurate and up-to-date, and that he will update them immediately if there is any change in this information. The Company will not have any responsibility if the data owner has not provided up-to-date information.

As the data owner, you accept that if you make a request that will result in the inability to use any of your personal data by the Company, you may not be able to fully benefit from the operation of the Site, and you declare that you will be responsible for all kinds of responsibility arising in this context.

5. DISTRIBUTION

It is shared with company employees, web site visitors and related parties.